پارسی دوز در رسانه ها

توضیحات کسب و کار نوپای پارسی دوز در شبکه یک سیما برنامه شتاب شو

پارسی دوز در شبکه یک

گفت و گوی پارسی دوز در شبکه سه سیما به صورت زنده در برنامه شب آفتابی

پارسی دوز در شبکه سه

کسب و کار های نوپای ایرانی در بستر اینترنت از شبکه تهران

پارسی دوز در شبکه پنج

صفحه رسمی استارتاپ پارسی دوز در سوپر اپلیکیشن روبیکا

پارسی دوز در روبیکا

پارسی دوز در لیست استارتاپ های موفق شتاب دهنده پیشگامان کویر یزد

پارسی دوز در شتابدهنده پیشگامان

معرفی استارتاپ پارسی دوز در برنامه تلویزیونی شتاب

پارسی دوز در شتاب

اطلاعات استارتاپ پارسی دوز در سایت نوپاهاب ، بانک اطلاعات استارتاپ های بومی

پارسی دوز در نوپاهاب

معرفی استارتاپ پارسی دوز در رسانه اکوموتیو مجله کسب و کار و آموزش راه اندازی استارتاپ

اکوموتیو