پارسی‌دوز در رسانه‌ها

[vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d374f” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4bc6″ css=”.vc_custom_1563141436137{padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3787″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4bfe”]

پارسی دوز در رسانه ها

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d37bd” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4c35″ css=”.vc_custom_1563142666364{padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده در تلوبیون” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d37f4″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4c6b” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telewebion.com%2Fepisode%2F2059650||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d382b” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4ca3″]

توضیحات کسب و کار نوپای پارسی دوز در شبکه یک سیما برنامه شتاب شو

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10671″ alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3861″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4cd9″][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3896″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4d0f” css=”.vc_custom_1563142678140{padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده در تلوبیون” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d38cd” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4d45″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telewebion.com%2Fepisode%2F2052931||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3904″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4d7b” hidden_markup_01=”” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””]

گفت و گوی پارسی دوز در شبکه سه سیما به صورت زنده در برنامه شب آفتابی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10676″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d393a” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4db3″][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3972″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4de9″ css=”.vc_custom_1563142689750{padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده در تلوبیون” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d39a8″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4e20″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telewebion.com%2Fepisode%2F2070950||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d39df” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4e57″]

کسب و کار های نوپای ایرانی در بستر اینترنت از شبکه تهران

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10672″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3a15″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4e65″][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3a4a” hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4e9b” css=”.vc_custom_1563143229371{padding-bottom: 30px !important;}” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده کانال” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3a81″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4ed1″ link=”url:https%3A%2F%2Frubika.ir%2Fshetabshow||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3ab8″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4f07″ hidden_markup_01=”” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””]

صفحه رسمی استارتاپ پارسی دوز در سوپر اپلیکیشن روبیکا

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10684″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3adc” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4f3f” hidden_markup_01=”” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3b14″ hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4f75″ css=”.vc_custom_1563143239439{padding-bottom: 30px !important;}” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده صفحه” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3b4a” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4fac” link=”url:https%3A%2F%2Fshetabdehi.com%2Fparsidoz%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3b80″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d4fe3″]

پارسی دوز در لیست استارتاپ های موفق شتاب دهنده پیشگامان کویر یزد

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10675″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3bb6″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5019″][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3bec” hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d504f” css=”.vc_custom_1563143249915{padding-bottom: 30px !important;}” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده صفحه” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3c22″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5085″ link=”url:http%3A%2F%2Fwww.shetabshow.ir%2F%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2585-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3c59″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d50bb” hidden_markup_01=”” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””]

معرفی استارتاپ پارسی دوز در برنامه تلویزیونی شتاب

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10679″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3c90″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d50f3″ hidden_markup_01=”” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3cc7″ hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5129″ css=”.vc_custom_1563143260746{padding-bottom: 30px !important;}” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده صفحه” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3cfd” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5160″ link=”url:http%3A%2F%2Fnopahub.com%2Fparsidozir||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3d34″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5198″]

اطلاعات استارتاپ پارسی دوز در سایت نوپاهاب ، بانک اطلاعات استارتاپ های بومی

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10673″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3d69″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d51ce”][/vc_column][/vc_row][vc_row dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3d9f” hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5205″ css=”.vc_custom_1563143271070{padding-bottom: 30px !important;}” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”مشاهده صفحه” align=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3dd6″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d523b” link=”url:https%3A%2F%2Fecomotive.ir%2F1398%2F04%2F13%2Fparsidoz-interview%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3e0c” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d524d”]

معرفی استارتاپ پارسی دوز در رسانه اکوموتیو مجله کسب و کار و آموزش راه اندازی استارتاپ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10674″ img_size=”full” alignment=”center” dike_custom_id=”dike_custom_5d710097d3e43″ dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d710097d5285″][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه