آموزش لبه دوزی حریر و ساتن

۱_ لبه را ۱-۲ سانتی متر به داخل تا زده و مانند تصویر با فاصله خیلی کم از لبه دوخت بزنید. ۲_ اضافه درز ها را از کنار دوخت ها بچینید . ۳_ در مرحله بعد لبه دوخت شده را مجدد تا زده و دوباره روی ان را دوخت بزنید همان طور که در تصویر […]

بستن
مقایسه