آموزش دوخت دکمه خور لباس های جلو بسته

_ به طرفین خط مرکزی جلو ۵/۱ سانتی متر و به طول چاک کوک راهنما بزنید. _ دو تکه پارچه به عرض ۶-۷ سانتی متر و طول چاک به اضافه ۳ سانتی متر برای سجاف های جلو لباس برش بزنید و به قسمت نیمه ان لایی بچسبانید . _  سجاف هارا در دو طرف چاک […]

بستن
مقایسه