آموزش کشیدن الگو شنل به روش آسان

آموزش کشیدن الگو شنل, پس از اینکه اندازه گیری های مورد نیاز برای الگوی پایه انجام شد و محاسبات مورد نیاز محاسبه شد ، حال وقت آن است که الگوی مایه روی کاغذ الگو رسم شود، پس از الگو کشی نوبت به طراحی مدل مورد نظر برروی الگو پایه است. طراحی الگو فرایند ایجاد طرح […]

بستن
مقایسه