آموزش اساس بالاتنه (متد متریک)

_ در این مقاله ، قصد اموزش اساس بالاتنه همراه با استین با (متد متریک) همراه با تصویر را داریم امیدواریم که اموزش سودمندی را برای کاربران و هنرمندان عزیز داشته باشیم…

_ اندازه های لازم جهت رسم الگو :

1- دور سینه 2- دور باسن 3- دور کمر 4- قد از کمر تا باسن 5- کارور پشت 6- کارور جلو 7- دور گردن 8- پهنای سرشانه 9- دور بازو 10- دور مچ 11- بلندی بالاتنه پشت 12- بلندی بالاتنه جلو 13- بلندی استین 14-پهنای پنس سرشانه 15- بلندی کف حلقه 16- بلندی سینه 17- 1/2 فاصله سینه

الگو را با اندازه های شخصی و یا اندازه های جدول سایز می توانید رسم کنید .
در صورتی که الگو را با اندازه های شخصی رسم میکنید ، با استفاده از فرمول های زیر اندازه ( پهنای پنس سرشانه ، بلندی کف حلقه ، بلندی استین ، بلندی سینه ، فاصله سینه )را بدست اورید .
پهنای پنس سرشانه: 1/8 دور سینه منهای 4سانتی متر
بلندی کف حلقه استین : 1/10 دور سینه به اضافه 5/10سانتی متر ( به اضافه 5/1تا 5/2 سانتی متر )
بلندی سینه : 1/4 دور سینه به اضافه ( 2تا3 سانتی متر )
1/2 فاصله سینه : 1/10 دور سینه

الگوی اساس بالاتنه :

مرحله اول:

(1 تا 2) مساوی با 5/1 سانتی متر
(2 تا 3 ) بلندی کف حلقه +5/0 سانتی متر
(2 تا 4 ) قد بالاتنه پشت
(4 تا 5 ) مساوی با بلندی باسن

 

مرحله دوم :

( 3 تا 6 ) مساوی با 1/2 دور سینه +
(3-4سانتی متر )
توجه : اندازه اضافه شده به دور سینه در لباس های مختلف ( با گشادی های گوناگون) متغیر است .در مدل های مجلسی و تنگ میزان ازادی در 1/2 دور سینه + 2 سانتی متر و در مانتو + 3 الی 4 سانتی متر است .

نقاط را به طرف پایین گونیا کنید نقطه 7 در کمر و 8 در خط باسن بدست می اید .

(6 تا 9) مساوی با خط (1 تا 3) میباشد .

مرحله سوم :

( 2 تا 10 ) مساوی با 1/5 کف حلقه منهای 7/0 سانتی متر
( 1 تا 11 ) مساوی با 1/5 دور گردن منهای 2/0 سانتی متر
( 11 تا 12 ) مساوی با پهنای پنس سرشانه ( به اضافه 1 سانتی متر )
توجه : مقدار اضافه شده پهنای پنس سرشانه پشت است .
(11 تا 13) مساوی است با 1/2 خط ( 11 تا12 )
( 13 تا 14 ) مساوی با 5 سانتی متر
( 14 تا 15 ) برابر با ( 1 سانتی متر ) از دو طرف نقطه 13 ( 5/0 سانتی متر ) پهنای پنس را علامت بزنید و به نقطه 15 وصل کنید .
( 3 تا 16 ) مساوی با 1/2 کارور پشت ( به اضافه 5/0 سانتی متر )
( 16 تا 17 ) مساوی با 1/2 (3 تا 10 )
خط 3 تا 16 را نصف کرده نقطه 18 بدست می اید .
نقطه 18 را به سمت پایین گونیا کنید .
نقاط 19 در خط کمر و 20 در خط باسن بدست می اید .
نقطه 2 را به 11 با پیستوله ، به هم وصل کنید

مرحله چهارم :

(9 تا 21 ) مساوی با 1/5 دور گردن منهای ( 7 /0 سانتی متر )
(9 تا 22 ) مساوی با 1/5 دور گردن منهای ( 2/0 سانتی متر )
( 6 تا 23 ) مساوی با (1 )/(2 ) کارور جلو به اضافه 1/2 پهنای پنس سرشانه
( 6 تا 24 ) مساوی با 1/2 ( 6 تا 23 ) نقطه 24 را به پایین گونیا کنید . نقاط 25 در کمر و 26 در باسن بدست می اید .
( 21 تا 27 ) مساوی با بلندی سینه
( 21 تا 28 ) برابر با پهنای پنس سرشانه ، نقاط 27 و 28 را به هم وصل کنید . (( فاصله نقاط 27 تا 28 برابر با 21 تا 27 است .))
( 12 تا 29 ) مساوی با 5/1 سانتی متر است . ( نقطه 29 را موازی با خط کف حلقه امتداد دهید .
( 28 تا 30 ) مساوی با پهنای سرشانه است .
نقطه 22 را ابتدا 1 سانتی متر گونیا کنید سپس به نقطه 21 با پیستوله وصل کنید .
مانند شکل….

 


 

 

مرحله پنجم :

( 23 تا 31 ) مساوی است با (6 تا 22 )
فاصله نقاط 16 تا32 برابر است با 1/2 فاصله 16 تا 23 است .
نقطه 32 را به سمت پایین گونیا کنید نقاط 33 در خط کمر و 34در خط باسن بدست می اید .
هلال حلقه استین پشت را از نقطه 12به 17 و 32 با توجه به نیمساز نقطه 16 با پیستوله رسم کنید .
حلقه جلو را از نقاط 30 به 31 و سپس به 32 با توجه به نیمساز نقطه 23 با پیستوله رسم کنید .

 


طراحی نقاط 12 تا 17 ( با انحنای کم پیستوله ) با توجه به تصویر


طراحی نقاط 17 تا 32 ( با انحنای زیاد پیستوله ) با توجه به تصویر


طراحی نقاط 30 تا 31 ( با انحنای کم پیستوله ) با توجه به تصویر


طراحی نقاط 31 تا 32 ( با انحنای زیاد پیستوله ) با توجه به تصویر

مرحله ششم :

برای تعیین میزان پنس های کمر ، 1/2 دور کمر را به اضافه (( 2 سانتی متر ))نمایید .
( دور کمر تقسیم بر دو + 2 سانتی متر ) منهای ( دور سینه تقسیم بر دو + 4 سانتی متر ) مساوی با اندازه پنس های کمر است .
توجه : در مدل هایی که خط کمر گشادتر است . مقدار 2 سانتی متر اضافه شده به 1/2 دور کمر می تواند بیشتر باشد .
اندازه پنس های جلو برابر با 1/2 اندازه پنس ها + ( 5/0 تا 1 سانتی متر ) مقدار باقی مانده ، اندازه پنس های پشت است .
نکته : با توجه به فرم اندام در قسمت جلو اندازه پنس ها در ( 5/0 تا 1 سانتی متر ) بیشتر از پشت است .
برای کنترل خط باسن 1/2 دور باسن را به اضافه ( 2 سانتی متر ) کرده سپس اندازه بدست امده را از 1/2 دور سینه اضافه شده کم کنید ( فاصله 3 تا 6 ) حال نصف مقدار بدست امده را از دو طرف نقطه 34 در الگو ی جلو پشت بیرون بروید و با خط کش منحنی به پنس ها ی پهلو در خط کمر وصل کنید . با توجه به تصویر …


توجه : میزان اضافه شده به 1/2 دور باسن نسبت به اندازه اضافه شده به 1/2 دور سینه از ( 1 تا 5/2 سانتی متر ) تغییر می کند .
نقاط موازنه و خط راستا را رسم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *